تلفن: ۲۲۸۸۴۸۸۰

۲۲۸۹۱۴۷۰

۲۲۸۵۰۲۷۷

تلفکس:۲۲۸۹۱۴۷۰

تماس با مدیرعامل (محمد علی مقدم): ۰۹۱۲۷۰۷۲۱۵۲

تماس با مدیریت فروش(مرادخانی ):۰۹۱۲۸۸۶۶۷۸۰

تماس با مدیریت فنی پترا(بهنام مقدم):۰۹۱۹۳۴۱۵۵۷۶

آدرس کارخانه:

تهران جاده قدیم قم بعد از پلیس راه .منطقه صنعتی ابراهیم آباد خیابان اول جنوبی پلاک ۱۸