قیمت صفحات کوارتز

قیمت صفحات کوارتز متفاوت است چنانکه امروزه برندهای زیادی در بازار ایران است. از برندهای مشهور کوارتز بازار ایران سایلستون اسپانیا، رادیانز کره جنوبی ، و توتم ایتالیا میباشد. از نظر تعدد صفحات کوارتز رنگ هر ۳ برند بالا میباشد اما از نظر موجودی صفحات کوارتز در بازار و وارد شدن در ایران سنگ کوارتز سایلستون موجودی بسیار زیادی دارند و تقریبا تمام سنگ های سایلستون و توتم موجودی دارند. اما باز در انتخاب سنگ باید استعلام گرفته شود. اما در حالت کلی هرچه سنگ ها دارای دانه های درشت تر و رگه های بیشتر میباشند گرانتر میشوند. رنج قیمت کلی هم به این شرح است.
توتم ایتالیا: ۴۵۰,۰۰۰ تا ۶۰۰,۰۰۰ تومان
رادیانز کره: ۶۸۰,۰۰۰ تا ۹۰۰,۰۰۰ تومان
سایلستون: ۷۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان